Elektroinštalácie

Naša firma zabezpečuje kompletné elektroinštalácie, od vypracovania projektu, cez stavebné úpravy až po inštaláciu spotrebičov.  Skúsenosti, ktoré máme, nám umožňujú analyzovať Vaše potreby a navrhnúť finančné ako aj odborne prijateľné riešenie.  Dobrým projektom, výberom technológie a materiálu Vám vieme ušetriť značnú časť prostriedkov a času.

Ťahanie kabeláže

Pri inštaláciách a ťahaní kabeláže v rodinných domoch, bytoch a priemyselných priestoroch sú zaužívané viaceré spôsoby realizácie.

  • Ťahanie kabeláže vo vysekaných drážkach

Tento spôsob sa používa najčastejšie. Je preferovaný hlavne z dôvodov estetických.  Môže sa použiť na všetky druhy murovaných stien.  Avšak nesmie sa používať zo statických dôvodov pri liatych betónových prvkoch ako sú stĺpy, preklady a steny.

  • Ťahanie kabeláže na príchytkách OBO

Toto prevedenie ťahania káblov sa používa hlavne na obvodových a nosných múroch, v ktorých je zo statického dôvodu zakázané sekanie súvislej a hlbokej drážky.  Taktiež pri dnešnej modernej technológii výroby tehál (komôrkové tehly) výrobca zakazuje sekanie drážok z dôvodu narušenia funkcie daného materiálu a vzniku tepelných strát a teplotných mostov, čo je veľmi dôležité hlavne pri nízkoenergetických domoch.

  • Ťahanie kabeláže lepením na strop prípadne liatu betónovú stenu

V prípade keď sa nemôže zo statických a hydroizolačných dôvodov porušiť daná konštrukcia steny alebo stropu drážkovaním poprípade vŕtaním a daný povrch sa bude ďalej upravovať omietkou a podobne, používame tento spôsob najčastejšie.

  • Ťahanie kabeláže v plechových respektíve PVC žľaboch a rúrkach

Spôsob ťahania v plechových žľaboch sa zvyčajne používa v podlahách na ťažko namáhaných miestach počas výstavby, aby nedošlo k prípadnému poškodeniu kabeláže. Žľaby budú následne založené do polystyrénu a zaliate poterom.

PVC žľaby a rúrky používame hlavne pri kabeláži v miestach, kde by bolo sekanie zložité a finančne náročné. Keďže tieto žľaby sa už neomietajú a ostávajú viditeľné na povrchu stien, z estetických dôvodov je ich použitie vhodné najmä v nebytových priestoroch (schodiská, pivnice, garáže, sklady).

Rozvádzače

Rozvádzač je plechová alebo plastová skrinka, kde ústia všetky káble z inštalácie a nachádzajú sa tu prvky na ochranu osôb pred úrazom elektrickým prúdom a na ochranu všetkých elektrospotrebičov (ako napríklad ističe, prúdové chrániče, poistky, prepäťová ochrana...). Rozvádzač sa štandardne inštaluje na dostupnom mieste v dome alebo byte. Poznáme dva základné typy montáže a to na stenu alebo pod omietku.  

Elektrické podlahové vykurovanie

Tento typ vykurovania sa používa ako hlavné kúrenie v prípade, že v dome nie je inštalovaná plynová prípojka a nie je možné použiť z nejakého dôvodu (výška poteru, vstupná finančná náročnosť vodného podlahového vykurovania s elektrickým kotlom) iný spôsob vykurovania.  Ako doplnkové kúrenie sa zvykne používať do kúpeľní, predsiení v kombinácii s klasickým vykurovaním (radiátory), ďalej na terasy a pod chodníky a príjazdové cesty, taktiež na vykurovanie odkvapových žľabov a rúr proti zamŕzaniu.  Výhodou tohto typu vykurovania sú nízke vstupné náklady na realizáciu, lokálne ovládanie (každá miestnosť má svoj termostat) a ušetrené miesto na kotolňu v prípade hlavného kúrenia.

Prípojky

Ide o miesto a spôsob pripojenia objektu, rodinného domu alebo bytu do verejnej distribučnej siete. Pri realizácii prípojky poskytujeme služby od vypracovania projektu pre elektrárne, cez samotnú realizáciu a osadenie rozvodov až po revíznu správu.

Slaboprúdové rozvody

V dnešnej technicky pokročilej dobe je už štandardom zavádzanie počítačovej siete a rozvodov TV do viacerých obytných miestností daného domu alebo bytu ( LAN a koaxiálny rozvod), prípade kabeláž pre  Naša spoločnosť robí dané ťahanie už počas hrubej silnoprúdovej inštalácie. Tieto rozvody sú už absolútnou samozrejmosťou pre všetky realizované stavby.

Pre odbornú konzultáciu a viac informácií nás kontaktujte na emailovej adrese pdudek@pdelectric.sk alebo na telefónnom čísle +421 (0) 902 234 821.

Naši partneri:

logo1 logo2 logo3 logo4 logo5
logo9 logo6 logo10 logo7 logo8