Bleskozvody

Bleskozvod je elektrické zariadenie, ktoré slúži na ochranu objektov pred bleskom.  Bleskozvod vytvára umelú vodivú cestu na zachytenie a zvedenie atmosférického výboja do zeme.  Usporiadanie bleskozvodnej sústavy musí byť tak skonštruované, aby blesk udrel priamo do zachytávacieho zariadenia.  

Zachytávač sa realizuje na najvyššom mieste objektu.  Ďalej bleskový prúd pokračuje cez vedenie tvorené sústavou vodičov až do uzemnenia. 

V podstate poznáme dva základné typy zachytávacej sústavy:

  • Klasický bleskozvod tvorený mrežovou sústavou osadenou na streche a na najvyššom mieste je osadený zachytávač tvorený železnou tyčou.
  • Aktívny bleskozvod je tvorený špeciálnym zachytávačom, ktorý počas búrky indukuje malé výboje, ktoré aktívne priťahujú samotné blesky.

Naša spoločnosť zabezpečuje kompletnú dodávku bleskozvodovej sústavy od projektu, cez uzemňovaciu sústavu až po samotnú realizáciu zvodov a zachytávacej sústavy.

Pre odbornú konzultáciu a viac informácií nás kontaktujte na emailovej adrese pdudek@pdelectric.sk alebo na telefónnom čísle +421 (0) 902 234 821.

Naši partneri:

logo1 logo2 logo3 logo4 logo5
logo9 logo6 logo10 logo7 logo8